Waarom Shockwave Therapie?
Extracorporale schokgolftherapie (ESWT) is een soort gepulseerde geluidsgolf. Het wordt gebruikt bij de behandeling van spier- en skelet-gerelateerde aandoeningen (hielspoor, tenniselleboog, enz.) en wonden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ESWT effectief is in het stimuleren van biologische activiteiten waarbij celherstel betrokken is. Deze resultaten suggereren dat ESWT de bloeddoorstroming verbetert en kan worden gebruikt bij weefselregeneratie/hermodellering van littekens. ESWT behandeling wordt uitgevoerd zonder verdoving (het is niet pijnlijk); een behandelkop en gel worden aangebracht op het behandelde littekengebied, net zoals bij een echografie.

Werkingsmechanismen

ESWT werkt door de omzetting van geluidsenergie in mechanische stimulatie of fysieke energie. Dit stimuleert biologische reacties die herstel van aangetast weefsel bevorderen. Het effect van ESWT is dosisafhankelijk. Behandelingen met lage intensiteit lijken het meest bevorderlijk voor brandwondenlittekens. Behandelingen met een hogere intensiteit kunnen littekengroei onderdrukken en zijn meer geschikt voor keloïde/hypertrofische littekens. ESWT is een veilige behandeling. Het kan zelfs worden toegepast binnen de eerste drie maanden van de wondgenezing wanneer het litteken nog kwetsbaar is.

Belangrijkste verbeteringen

  • Verbeterde elasticiteit van het weefsel (inclusief groter bewegingsbereik)
  • Verbeterde pigmentatie
  • Verbeterde littekenhoogte
  • Weefselregeneratie en remodellering
  • Snellere wondgenezing

Bijwerkingen

Gerapporteerde bijwerkingen zijn:

  • Lichte pijnsensatie tijdens de behandeling
  • Jeukend gevoel tijdens de behandeling

Gebruikt voor

Brandwondenlitteken | Dikte | Horizontale keloïde | Hypertrofisch litteken | Kleine keloïde | Lineair litteken | Pigmentatie | Pijn | Plooibaarheid | Roodheid | Verticale keloïde