Privacy Policy

Deze privacyverklaring voor Oscare vzw (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’,), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (‘Diensten’), bijvoorbeeld wanneer u:

 • Betrek ons ​​op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Diensten. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via support@howtotreatscars.com.

 

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
 3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?
 6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
 7. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
 8. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. BEDIENING VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 11. BRENGEN WE UPDATES AAN IN DEZE KENNISGEVING?
 12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

 

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

 

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: we verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

 

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

 

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • namen
 • e-mailadressen

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

 

 

 1. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Diensten omgaat, waaronder:

 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

 

 1. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen aan om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

 

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en UK GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgronden uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik hier om meer te leren.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken als we denken dat dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarin we betrokken.
 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

 

 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

 

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 

 1. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?

In het kort: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derden waarnaar we kunnen linken of die adverteren op onze Diensten, maar niet zijn gelieerd aan onze Diensten.

 

De Diensten kunnen linken naar websites, online diensten of mobiele applicaties van derden en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, diensten of applicaties. Dienovereenkomstig geven we geen garantie met betrekking tot dergelijke derden en zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of applicaties van derden. Het opnemen van een link naar een website, service of applicatie van derden impliceert geen goedkeuring door ons. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van derden, inclusief andere websites, diensten of applicaties die kunnen worden gekoppeld aan of van de Diensten. U dient het beleid van dergelijke derden te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

 

 

 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

 

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in onze Cookieverklaring: https://howtotreatscars.com/cookie-policy-eu/.

 

 

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Kortom: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

 

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

 

 1. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

 

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie onjuist te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Diensten binnen een beveiligde omgeving.

 

 

 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens bieden. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

 

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? ‘ hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie 12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? ‘ hieronder.

 

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, van invloed is op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Diensten, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring: https://howtotreatscars.com/cookie-policy-eu/.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op support@howtotreatscars.com.

 

 

 1. BEDIENING VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 

 

 1. BRENGEN WE UPDATES AAN IN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

 

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op support@howtotreatscars.com of per post naar:

 

Oscare vzw

Van Roiestraat 18

Merksem, Antwerpen 2170

Belgium